• Coach

  BML Coach Zwolle

  BML coach

  BML coaching staat voor Body & Mind Language. Het gaat dus om een combinatie van werken met je lichaamstaal, je houding, beweging, en de gesproken taal. Wat laat jouw lichaam bijvoorbeeld zien? Ben jij op zoek naar een BML Coach in Zwolle? Dan zijn er verschillende mogelijkheden.

  Wat doet een BML Coach?

  Een BML coach kijkt naar jouw lichaamshouding en taal. De manier waarop het leven je heeft gevormd is namelijk vaak terug te zien in je lichaamshouding. Tijdens een Body & Mind Language coaching wordt het lichaamsgeheugen aangesproken. En gekeken welke diepere beweegredenen er zijn voor bepaalde problematiek. BML Coaching kan je helpen om te kijken wie je echt bent van binnen. Een BML coach helpt je in deze zoektocht naar jouw persoonlijke ontwikkeling. Daarbij wordt altijd maatwerk geleverd, omdat elk mens natuurlijk uniek is. Samen met jou zorgt een BML coach ervoor dat je meer balans vindt in je manier van denken en je lichaamstaal.

  Wat zegt lichaamstaal

  Lichaamstaal kan veel meer zeggen dan 1000 worden. Het is een hele waardevolle manier van communiceren. En vaak kunnen mensen veel meer afleiden van lichaamstaal dan je zelf denkt. Het gaat er om dat er tijdens een gesprek niet alleen wordt geluisterd naar de woorden die je zegt, maar ook wordt gelet op de bewegingen en uitdrukkingen die het lichaam daarbij maken. Op die manier kan worden bekeken hoe iemand denkt over een bepaald standpunt. Door de jaren heen vormt ieder mensen een eigen persoonlijkheid. Dat wordt gevormd door allerlei invloeden van buitenaf. Ook je karakter speelt een belangrijke rol. Uiteindelijk is de lichaamstaal die je hebt het resultaat van jouw karakter en persoonlijkheid. In sommigen gevallen is het zo dat je persoonlijkheid en karakter te ver uit elkaar zijn gedreven. Dat kan stress of spanning opleveren. Ook daar kan een BML coach bij helpen.

  De werking van BML Coaching

  Bij BML coaching leer je wat jouw oude gewoontes zijn. Op die manier kan je nieuwe ervaringen op doen, waarbij lichaamstaal altijd centraal staat. Tijdens een coaching sessie worden vaak non-verbale oefeningen gebruikt. Daarbij gaat het niet altijd om de oorzaken van bepaalde gevoelens, maar meer om het aanleren van nieuwe gewoontes. Hoe kan je een volgende keer anders reageren op een bepaalde situatie? Op die manier kan je je beter weren als je iets vervelends meemaakt. Of kan je bijvoorbeeld leren om beter met stress om te gaan. Dit is een hele oplossingsgerichte manier van werken.